Mødekalender

28 – 10 Møde omkring rekreativt fiskeri afholdes i Naturerhvervsstyrelsens nye lokaler i Kolding og er for alle
17 –  09 Nøglefisker møde
   
2015  
18 – 11 kl. 10:00 §7 møde Silkeborg ( Kaj og Flemming )
31 – 10 kl. 10:00 landsmøde Fjeldsted Skovkro
19 – 09.kl. 10:00 Nøglefisker møde Fjeldsted skovkro
28 – 01.kl. 13:00 §7  dialog møde om Bornholm Nyrupsgade 30 København
27 – 01 kl 18:00 Aftenmøde Gershøj Amatørfiskerforening
24 – 01 kl. 10:00 HB møde Fjeldsted Skovkro
   
2014  
07 – 11  kl. ?? Dialogforum i nature 2000 Nyropsgade København
30 – 10  kl. 10:00 Opfølgning på Vandråds arbejder over sommeren måske skal Vandrådene bestå
22 – 10  kl. 10:00 opfølgning på reaktiv fiskeri Skanderborg
21 – 10  kl. ?? Møde i Fiskerikontrold Sted ??
20 – 09  kl. 10:00 Hovedbestyrelsesmøde på Fjeldsted Skovkro
06 – 09  kl. 12:00

 

Fødevareminister Dan Jørgensen inviterer til stormøde på Hotel Munkebjerg se her og her
20 – 08  kl. 10:00 Møde i Fiskeriudvalget på Fjeldskov Skovkro
25 – 08  kl. 10:00 Møde i §7 udvalg DTU Aqua i Silkeborg   (Kurt og Kaj)
20 – 06  kl. 14:00 – 16:00 Indvidelse af Sportsfiskeriets hus Vingsted (Kaj Poulsen)
20 – 06  kl  09:30 – 12:00 Møde i vandråd Rinkøbing Fjord (Kaj Poulsen)
19 – 06  kl.14:00

 

Naturstyrelsen – Havstrategiforum   Tagensvej 86 5. sal 2200 København N (Kaj Poulsen)
12 – 06  til 15-06 Folkemøde på Bornholm (Kaj)
01 – 06  kl.14:00 Møde i Vandråd Lillebælt – Jylland (Kaj)
26 – 05  kl 14:00 Møde i natur-, miljø Havplanlægning, Haraldsgade 53  (Kaj)
23 – 05  kl.14:00                               Møde – Vandråd Ringkøbing Fjord (Kaj)
22 – 05

 

Møde i Korsør : aflevering af fælles visioner for det rekreative fiskeri til fødevareministeren, Dan Jørgensen.  DAFF deltager med Flemming Kjørulf sekt.og Kaj Poulsen
29 – 0 4  kl. 17:00 Møde – Fisker kontrol Fredericia
29 – 04  kl. 14:00 Møde –  Vandråd Lillebælt Jylland Syd
Top