Kontaktpersoner

    Landsformand
Kaj Poulsen

Skulsballevej 12
 7140 Stouby
Tlf. 30 66 50 57
kop@mailpostbox.dk
 
 
Medlemskontoret
Frederik Svendsen
Fjordgade 8 
9240 Nibe
Tlf. 23 30 14 39
daff.medlemskontor@live.dk
   
Landsnæstfo
rmand
Ib Ivar Dahl

Strandbakke 45,
Helnæs 5631 Ebberup
Tlf. 23 80 23 73

www.ibivardahl.dk
  
helnaesfiskeriforening@gmail.com
    Redaktør
Jan Skriver
Birkesøvej 2
Dokkedal
9280 Storvorde
Tlf. 21 60 68 52
skrivernatur@gmail.com
 
    Landssekretær
Flemming Kjærulf

Kystvej 26 A
5800 Nyborg 
tlf: 53 83 00 53
fkjerulf@mail.dk
    Webmaster
Annette Adamsen

Koglestien 3
8420 Knebel
29 87 48 18
it@itannet.dk
 
    Landskassereren
Erling Lund Jørgensen

Toftevej 37
6051 Almind
Tlf. 75 56 18 87
erlinglj@stofanet.dk
    Søsportens Sikkerhedsråd og Livsforsikring Flemming Hørsted
Zion 43

8420 Knebel
Tlf. 86 35 23 86  / 21 60 15 85
flehors@gmail.com
 
    Økonomiudvalgsformand
Frederik Svendsen

Fjordgade 8 
9240 Nibe
Tlf. 23 30 14 39
daff.medlemskontor@live.dk
    Saltvandsudvalget + 7-udvalget
Kaj Poulsen

Skulsballevej 12
7140 Stouby
Tlf. 30 66 50 57
kop@mailpostbox.dk
www.ena25.dk
 
    Kredsformand. Kreds 1
Torben Larsen

Lill Myregårdsvejen 5
3720 Åkirkeby
Tlf. 56 97 54 72
chalto@mail.tele.dk
    Bierhvervsnævnet
Torben Larsen
Lill Myregårdsvejen 5

3720 Åkirkeby
Tlf. 56 97 54 72
chalto@mail.tele.dk
 
     Kredsformand Kreds 2
Jørgen Junker
Tollerupparken 26 A
3600  Frederikssund
tlf.40 52 00 59

daffkreds2@gmail.com
    Saltvandsudvalet
Vagn Gram
Price Have Centeret 36
Price Have Centeret 36
5600 Faaborg
Tlf. 20 16 74 37′
vgram@live.dk
 
    Kredsformand. Kreds 3
Louis Juelsky
Godthåbsvej 10
Keldernæs
4552 Stokkemarke
Tlf. 20 86 86 48 
daff.lollandfalster@post.com
    Friluftskoordinartor
Bjarne Nielsen

Skåningevej 35
4773 Stensved
Tlf. 55 38 63 80
nielsen.bjarne.s@gmail.com
 
   

Kredsformand. Kreds 4
Lasse Alkærsig

Fjordvej 17
5800 Nyborg
Tlf. 40 31 16 15
lasse.alkaersig@gmail.com

 
    Logomatrialer / salg af fiskeudstyr
Frederik Svendsen
Fjordgade 8
9240 Nibe 23 30 14 39
daff.medlemskontor@live.dk
 
 
    Kredsformand. Kreds 5
Kurt Asmussen

Gårdebyvej 5
6360 Tinglev

Tlf 23 40 38 54

 
    Ansvarlig for Fanen
Kaj Poulsen
Skulsballevej 12
7140 Stouby
Tlf. 30 66 50 57
kop@mailpostbox.dk
www.ena25.dk
 
    Kredsformand. Kreds 9
Kaj Poulsen

Skulsballevej 12
7140 Stouby
Tlf. 30 66 50 57
kop@mailpostbox.dk www.ena25.dk
    Ekstern Revisor Price Waterhous Coopers – Fredericia   
    Kredsformand. Kreds 10
Frederik Svendsen

Fjordgade 8
9240 Nibe
23 30 14 39
daff.medlemskontor@live.dk 
       
    Kredsformand. Kreds 11
Flemming Hørsted

Zion 43
8420 Knebel
Tlf. 86 35 23 86 / 21 60 15 85
flehors@gmail.com
       
    Annonce tegning. Rabøl Grafisk Produktion
Kontakt person.
Pia Lund Hasselgren

Tlf. 96 49 88 13
dff@rabol.dk www.farsoavis.dk
    Intern Revisor-suppleant
Knud Poulsen
Køge 
 
Forretningsudvalget
    Landsformand
Kaj Poulsen

Skulsballevej 12
7140 Stouby
Tlf. 30 66 50 57
kop@mailpostbox.dk www.ena25.dk
    HB-repræsentant i fiskeriudvalget
Flemming Kjærulf
Kystvej 26
A 5800 Nyborg
Tlf. 53 83 00 53
fkjerulf@mail.dk
 
    Medlemskontoret
Frederik Svendsen

Fjordgade 8
9240 Nibe
Tlf. 23 30 14 39
daff.medlemskontor@live.dk 
    Projekt udvalget
Peter Knudsen
Fiskergade 79
5300 Kerteminde
Tlf. 22 30 70 92
plk79@live.dk
 
          Projekt udvalget
Lasse Alkærsig
Fjordvej 17
5800 Nyborg
Tlf. 40 31 16 15
lasse.alkaersig@gmail.com
 
    Næstformand
Landsnæstformand
Ib Ivar Dahl
Strandbakke 45,
Helnæs 5631 Ebberup
Tlf. 23 80 23 73
www.ibivardahl.dk
  
helnaesfiskeriforening@gmail.com
    Bladudvalget
Jørgen Junker
Tollerupparken 26 A
3600  Frederikssund
tlf.40 52 00 59
daffkreds2@gmail.com
 

 

Top