Vedr. høring, ny bekendtgørelse om fredningsbælter ved Fyn, 2013

Vedr. høring, ny bekendtgørelse om fredningsbælter ved Fyn, 2013

Top