Danske fritidsfiskere registrerer fangster i Danmarks største projekt med fangstregistrering 18. sept. 2014

Danske fritidsfiskere registrerer fangster i Danmarks største projekt med fangstregistrering 18. sept. 2014