Referater fra møderne mandag den 15 maj 2017

Annette har som sædvanlig passet hjemmesiden til vores tilfredshed , dog har Annette været ramt af lidt sygdom , som har sinket hende i at få den nye hjemmeside færdig , men det er nu tilendebragt , og vi gennemgik de enkelte sider og justerede der hvor vi havde lidt andre meninger .
Men i hovedtræk godkendt , vi var dog enige om at ”nyt og Billedmaterialer , skulle opsættes i de enkelte år , så der kun var for et år af gangen som kom frem , men de øvrige år kunne ”kaldes” , der blev ligeledes besluttet at der skulle kunne ses de film som omhandler vores fiskeri , bare ved at trykke på en tast . næste møde vil blive afholdt Faaborg på Øhavscentret .

På trykkeriet var som sædvanlig et godt humør og vi startede med at vi fik et par stykker håndmader kl var blevet 13,00 , så sulten havde meldt sig .
Der var tilfredshed med samarbejdet på begge sider og det blev besluttet at vi igen laver vores årlige kalender , det kan da godt være at vi må lidt tilbage i tiden og drage gamle opskrifter frem , men det er ok . vi var enige om 1200 eksemplarer.
Da vi i april 2018 har 40 års jubilæum , så blev det besluttet at lave et jubilæumsskrift , som løs indlæg i aprilnummeret 2018 , forslaget var 16 sider , Lars finder en pris , hvor der vil blive søgt delvis reklame finansieret , Frederik og Lars samarbejder om dette , Henning og Viola samt Kaj finder tekster .
Der er en mindre prisstigning på selve bladet, det er papiret der er steget lidt , det er på 400,00 i merudgift pr udgivelse i alt 2.400.- + moms på årsbassis ,

Top