Dansk Amatørfiskerforening Landsformand:

 

Dansk Amatørfiskerforening Landsformand:
v/Kaj Poulsen,
Skulsballevej 12, 7140 Stouby.
Tlf. 30 66 50 57
kop@mailpostbox.dk
Side 1 af 5 www.fritidsfiskeri.dk
Referat af HB møde lørdag den 10. september 2016 kl. 10,00
Mødet afholdtes:
Fjeldsted Skovkro Store Landevej 92, 5592 Ejby.
Deltagere:
Kaj Poulsen
Thomas Finn Bierberg-Christensen
Erling Lund Jørgensen
Frederik Svendsen
Torben Larsen
Bjarne Nielsen
Vagn Gram
Henning Nielsen
Flemming Hørsted. -forlod mødet under punkt 18.
Flemming Kjærulf

Dagsorden
1.
Valg af dirigent
TB blev valgt.
2.
Valg af referent
FKblev valgt.
3.
Godkendelse af referat fra sidste HB møde 2-4-16. (vedl.) Godkendt. Kreds 2 og 11 har ikke fremsendt yderligere om fordele og ulemper ved sammenlægning.
4.
Landsformandens beretning siden sidst:
Kaj fortalte at filmen er færdig og blev vist bl. a på Folkemødet. KP har været til fiskerimøde i Hirtshals, det bør vi overveje at deltage i. Folkemødet var en lige så stor succes som de andre år. Kræmmermarked i Fredericia. Havnens dag i Egå Marina. Der er noget i gang fra sportsfiskede med begrænsninger af garnfiskeri i Karrebæk Fjord. Der er kommet en bekendtgørelse om Nybøl Nor, som vi ikke er enige i.
Der arbejdes på flere fronter sammen med DFF om at få dette begrænset. Det strategiske interessentnetværk for ”Fiskeri og akvakultur” under miljø-og fødevareministeriet har bedt om at få en repræsentant for det rekreative fiskeri.
Efter forhandling blev det til to repræsentanter en for DAFF, DFF og FFD (KP) og Dansk Amatørfiskerforening Landsformand:
v/Kaj Poulsen,
Skulsballevej 12, 7140 Stouby.
Tlf. 30 66 50 57,
kop@mailpostbox.dk
Side 2 af 5
www.fritidsfiskeri.dk
en for sp ortsfiskerne. KP har været til møde i overvågningsudvalget der var ikke noget særligt for os denne gang.
5.
Beretning fra Søsportens sikkerhedsråd v. Flemming Hørsted Der er ikke kommet opgørelse over omkomne endnu. Sejl sikkert kampagnen fortsætter. Sejlerne er glade for app’en . Redningsvest tællingen er gentaget. Det er ikke sikkert at se om det har hjulpet. Ambassadørerne er frivillige kun instruktørerne er lønnede. Der er møde igen i efteråret.
Der er ikke kørepenge fra Søsportens Sikkerhedsråd. Der var enighed om at hovedforeningen ikke giver kørepenge. Det er OK hvis lokalforeningerne beslutter dette.
6.
Beretning fra Friluftsrådet
v. Bjarne BN er kommet med i Det Blå netværk. Det er for de af Friluftsrådets medlemsorganisationer, der har en interesse i rekreativ anvendelse af havet. Der har endnu ikke været møde. http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2016/juni/det-blaa-netvaerk.aspx
7.
Beretning fra medlemskontoret
v. Frederik
Der har været en tilbagegang på 86 medlemmer. Medlemskontoret kører som det skal. FK mente at der skal sættes ind på ungdomsarbejdet. Kaj fortalte om samarbejde i Juelsminde om mastekran, som kan give interesse, foreløbig et medlem. KP opfordrede til at tage gæster med ud. TL nævnte at reglerne er et stort problem. FS fortalte at vi nu kun har 4.000 organiserede ud af 30.000 fisketegn i 70’erne var det 6.000 af 13.000 fisketegn.
8.
Beretning fra kredsformændene TL Kreds 1:
Folkemødet gik godt med 100.000 personer DAFF udleverede 3200 fiskehapser. Mads Christoffersen havde nogle gode input. Man er i gang med et pighvarprojekt. Der skal fanges 100 forældrepar. Det er svært. TBC fortalte at man har aftaler med dykkere om at samle de rigtige moderfisk op. Det vil dykkerforeningerne gerne gøre over hele landet. https://www.youtube.com/watch?v=lhk5k8SeIms Man har sammen med fiskerikontrollen og sportsfiskerne udarbejdet en brochure om reglerne ved Bornholm.
TBC kreds 2:
Et par foreninger har presset på med sammenlægninger. Lokalformanden iFrederikssund er gået af . Kurt på Sejerø er alvorligt syg. FK sender DAFF skålen.

Top