Indkaldelse til HB møde lørdag den 22. april 2017

Indkaldelse til HB møde lørdag den 22. april 2017 kl. 10,00

Mødet afholdes Munkvej 4, Fåborg – Fåborg Amatørfiskerforenings klubhus.

 

Indkaldelse til HB møde lørdag den 22. april 2017 kl. 10,00
Mødet afholdes Munkvej 4, Fåborg – Fåborg Amatørfiskerforenings klubhus.
Afbud meldes til Kaj på mail eller tlf.: 30665057 senest d. 20. april
Dagsorden
             1. Valg af dirigent
             2. Valg af referent
             3. Godkendelse af referat fra sidste HB møde 29-10-16 og 10-9-16(vedlagt)
             4. Formandens beretning siden sidst
             5. Beretning fra Søsportens sikkerhedsråd
             6. Beretning fra Friluftsrådet
             7. Beretning fra Medlemskontoret
             8. Beretning fra kredsformændene
             9. Beretning fra PR udvalget
            10. Bertening fra projektudvalget
            11. Beretning fra Redaktør og Webmaster
            12. Status for folkemødet
            13. Møde med Landbrugs og Fødevareministeren den 23. maj
            14. Forelæggelse af regnskab, pr d.d. l sammen holdt med Budget for samme periode.
            15. Hvilken forventninger har vi til kommende aktiviteter frem til 2019. (skal bruges til at sammensætte det kommende budget.)
            16. HB s forventninger til forretningsudvalget det næste halve år
            17. Eventuelt

Top