Referat af konstituerende møde i DAFFs hovedbestyrelse

Den 29. oktober 2016 på Fjeldsted Skovkro.
Deltagere: alle HB medlemmer
1. Valg af dirigent
TBC
2. Valg af referent
FK
3. Opsamling på Landsmødebeslutninger
Arbejdet jfr. hovedbestyrelsens indstilling som blev vedtaget. Frederik Svendsen indkalder bladudvalget.
4. Bemanding af udvalg.
Udvalgene blev gennemgået og bemanding er uændret.
a. Forretningsudvalget
b. Lovrevisionsudvalget.(Er underlagt forretningsudvalget og oprettes som ad hoc udvalg af forretningsudvalget ved behov)
c. Det. fælles Fiskeriudvalg, § 7 udvalget hører herunder.
d. Friluftsudvalget
e. Økonomiudvalget
f. Sikkerhedsudvalget, herunder Søsportens Sikkerhedsråd
g. Forsikringsudvalget
h. PR udvalget.
i. Projektudvalget
j. Miljøudvalg (ikke aktivt)
k. Redaktionsudvalg
5. Resume af dagens begivenheder.
Intet til referat
6. Budget 2016/17 til ansøgning driftstilskud år 2017 til godkendelse godkendt
7. Næste møder i hovebestyrelsen.
22. april i Faaborg, Munkholm 4, 5600 Faaborg
9. september i Faaborg, Munkholm 4, 5600 Faaborg begge møder kl. 10.00.
8. Eventuelt
TBC berettede om konflikter i Alleshave med en tidligere formand. Hovedbestyrelsen har ikke mulighed for at gå ind i dette.

Top